VNG Corporation - Build Technologies and Grow People. For a better life <

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHUYỂN GIÁ

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHUYỂN GIÁ

04/11/20

Chúng tôi sẽ theo hướng dẫn của quy định Việt Nam về chuyển giá và hướng dẫn của OECD, xem xét hiện trạng công ty và lập một báo cáo toàn diện về vấn đề chuyển giá…

VIE ENG KOR JAP CHN »
0936.977.633
Liên hệ