VNG Corporation - Build Technologies and Grow People. For a better life <

Danh sách nhân sự

Trần Thị Minh Tần

Trần Thị Minh Tần

Chủ tịch Nexia STT – An Phát

xem chi tiết

Võ Công Quyết

Võ Công Quyết

Giám đốc điều hành Nexia STT – An Phát

xem chi tiết

黄红波

黄红波

副经理 – Nexia STT – An Phát

xem chi tiết

김태경

김태경

부사장 - 한국 및 일본 고객 담당

xem chi tiết

Trần Thị Hường

Trần Thị Hường

Giám đốc kiểm toán Nexia STT – An Phát

xem chi tiết

Đỗ Thị Oanh

Đỗ Thị Oanh

Phó Giám đốc Tư vấn

xem chi tiết

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Trưởng phòng hành chính – nhân sự

xem chi tiết

Vũ Thị Kim Hòa

Vũ Thị Kim Hòa

Trưởng phòng kiểm toán xây dựng cơ bản

xem chi tiết

Phạm Thị Ngọc Hà

Phạm Thị Ngọc Hà

Trưởng phòng kinh doanh

xem chi tiết

Trần Thị Quý

Trần Thị Quý

Trưởng phòng kiểm toán báo cáo tài chính

xem chi tiết

Bùi Thị Vân Anh

Bùi Thị Vân Anh

Phó trưởng phòng kiểm toán báo cáo tài chính

xem chi tiết

Trần Thị Tiền

Trần Thị Tiền

Trưởng nhóm kiểm toán báo cáo tài chính

xem chi tiết

Nguyễn Ngọc Diệp

Nguyễn Ngọc Diệp

Trưởng nhóm kiểm toán báo cáo tài chính

xem chi tiết

Nguyễn Thị Vân Anh

Nguyễn Thị Vân Anh

Trợ lý Chuyển giá

xem chi tiết

VIE ENG KOR JAP CHN »
0936.977.633
Liên hệ