VNG Corporation - Build Technologies and Grow People. For a better life <

Tuyển dụng kiểm toán viên

Tuyển dụng kiểm toán viên

01/12/20

Kiểm toán viên

Mô tả công việc

 • Công việc kiểm toán
 • Tham gia lập kế hoạch kiểm toán;
 • Kiểm soát chi phí thực tế phát sinh; Trao đổi với thành viên BGĐ khi kinh phí có thế bị cao hoặc thấp hơn so với dụ trù.
 • Theo dõi và thúc giục những khoản công nợ quá hạn thanh toán;
 • Đọc kỹ các bút toán điều chỉnh, và trao đổi với thành viên BGĐ để đưa ra ý kiến;
 • Học và nắm chắc phương pháp kiểm toán đối với tất cả phần hành; chuẩn mực liên quan.
 • Quan hệ khách hàng
 • Hiểu khách hàng và những rủi ro có thể xảy ra;
 • Thiết lập mối quan hệ tốt với khách hàng;
 • Nhận biết những điểm liên quan trong Thư Quản Lý để trao đổi với BGĐ và phát hành Thư Quản Lý cho khách hàng;
 • Quản lý mong chờ của khách hàng và hoàn thiện đúng hẹn với khách hàng;
 • Đại diện cho Công ty để mở rộng thị trường khách hàng;
 • Công việc Quản lý
 • Duy trì mối quan hệ tích cực với nhân viên cấp dưới;
 • Cung cấp phản hồi tích cực và kịp thời đối với nhóm kiểm toán;
 • Tham gia các chương trình đào tạo của Công ty;
 • Quy định Công ty
 • Tuân thủ quy định của Công ty.

 Phần hành công việc thực hiện bởi kiểm toán viên

1. Soát xét PLV của nhóm Kiểm toán;

2. Tổng hợp kết quả kiểm toán và đánh giá chất lượng:

 • Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán [B300];
 • Phân tích tổng thể báo cáo tài chính lần cuối [B420];
 • Thư giải trình của Ban Giám đốc và Ban quản trị [B440 – B450];
 • Thư quản lý và các tư vấn khách hàng khác [B200];

3. Kiểm tra nội dung khác:

 • Kiểm tra tính tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan [H110];
 • Đánh giá khả năng hoạt động liên tục [H160];
 • Kiểm tra các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính được kiểm toán [H170];
 • Sử dụng công việc của chuyên gia [H210];
 • Sử dụng công việc của kiểm toán nội bộ [H220];
 • Thủ tục kiểm toán khi khách hàng có sử dụng dịch vụ bên ngoài [H230];

 Yêu cầu ứng viên

 • Có thái độ tốt, ham học hỏi và quyết tâm thành công;
 • Có khả năng thực hiện theo mô tả công việc và phần hành tương ứng;
 • Có chứng chỉ Kiểm toán viên Việt Nam;
 • Hoàn thành mẫu đơn xin việc gửi đến hòm mail anphat.ketoan@nexia.vn.

 Quyền lợi được hưởng

 • Lương thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc;
 • Được đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng phát triển bản thân;
 • Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;
 • Có cơ hội tham gia vào đội ngũ Ban lãnh đạo Công ty;
 • Có đầu đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.
VIE ENG KOR JAP CHN »
0936.977.633
Liên hệ