VNG Corporation - Build Technologies and Grow People. For a better life <

Trưởng nhóm kiểm toán

Trưởng nhóm kiểm toán

01/12/20

Trưởng nhóm kiểm toán

Mô tả công việc

 • Công việc kiểm toán
 • Trao đổi sai sót trọng yếu với Kiểm toán viên khi phát sinh;
 • Soát xét PLV trợ lý, Hoàn thiện file trước khi đưa cho Kiểm toán viên soát xét;
 • Hoàn thành đúng hạn công việc được giao;
 • Học và nắm chắc phương pháp kiểm toán đối với phần hành cho Trưởng nhóm; chuẩn mực liên quan.
 • Quan hệ khách hàng
 • Thiết lập mối quan hệ tốt với khách hàng;
 • Quản lý mong chờ của khách hàng;
 • Hoàn thiện đúng hẹn với khách hàng;
 • Có mặt đúng giờ đã hẹn với khách hàng;
 • Trả lời mail từ khách hàng trong vòng 24h;
 • Công việc Quản lý
 • Duy trì mối quan hệ tích cực với Trợ lý;
 • Cung cấp phản hồi tích cực và kịp thời đối với các thành viên trong nhóm kiểm toán;
 • Tham gia các chương trình đào tạo của Công ty;
 • Quy định Công ty
 • Lập mục tiêu, mẫu đánh giá hàng tháng và năm theo thời hạn quy định;
 • Lập Daily Schedule, chấm công đúng thời hạn;
 • Tuân thủ thời gian làm việc tại Công ty, Sáng: 8:00 – 12:00, Chiều: 13:00 – 17:00;
 • Tuân thủ quy định về trang phục của Công ty.

 Phần hành công việc thực hiện bởi trưởng nhóm kiểm toán

1. Soát xét PLV của trợ lý kiểm toán;

2. Bảng cân đối kế toán:

 • Vốn chủ sở hữu [F100];
 • Thuế TNDN và Thuế nhà thầu;
 • Đầu tư tài chính [D200];
 • Phải thu/ Phải trả nội bộ;

3. Báo cáo kết quả kinh doanh

 • Chi phí thuế TNDN hiện hành và hoãn lại;
 • Lãi trên cổ phiếu [G700];

4. Kiểm tra nội dung khác:

 • Tìm hiểu chu trình khoá sổ, lập và trình bày báo cáo tài chính [A460];
 • Soát xét các bút toán ghi sổ và các điều chỉnh khác [H120];
 • Kiểm toán năm đầu tiên – Số dư đầu năm [H130];
 • Soát xét giao dịch với các bên liên quan [H140];
 • Soát xét thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót [H190];
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 • Lập kế hoạch và xác định rủi ro
 • Tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt động [A300];
 • Phân tích sơ bộ báo cáo tài chính [A500];
 • Đánh giá chung về hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro gian lận [A600];
 • Xác định mức trọng yếu [A700] và phương pháp chọn mẫu – cỡ mẫu [A800];
 • Tổng hợp kế hoạch kiểm toán [A900];
 • Lập và soát xét giấy tờ làm việc của Trợ lý;
 • Soát xét sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán [H150];
 • Tổng hợp kết quả kiểm toán [B410];
 • Sử dụng công việc của chuyên gia [H210];
 • Sử dụng công việc của kiểm toán nội bộ [H220];
 • Thủ tục kiểm toán khi khách hàng có sử dụng dịch vụ bên ngoài [H230];

 Yêu cầu ứng viên

 • Có thái độ tốt, ham học hỏi và quyết tâm thành công;
 • Có khả năng thực hiện theo mô tả công việc và phần hành tương ứng;
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm;
 • Hoàn thành mẫu đơn xin việc gửi đến hòm mail anphat.ketoan@nexia.vn.

 Quyền lợi được hưởng

 • Lương thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc;
 • Được đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng phát triển bản thân;
 • Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;
 • Có cơ hội tham gia đào tạo trở thành Kiểm toán viên;
 • Có đầu đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.
VIE ENG KOR JAP CHN »
0936.977.633
Liên hệ