VNG Corporation - Build Technologies and Grow People. For a better life <

Trường hợp được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Trường hợp được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

24/08/23

Kể từ ngày 20/12/2022, Nghị định 132/2020/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết đã có hiệu lực pháp lý. Vì vậy, các doanh nghiệp được điều chỉnh bởi Nghị định này cần tuân thủ các quy định về giao dịch liên kết.

 

1. Các loại phụ lục giao dịch liên kết hiện nay theo nghị định 132

 

Theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp, dưới đây là 4 phụ lục giao dịch liên kết:

 

PHỤ LỤC I: Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết

 

PHỤ LỤC II: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ quốc gia

 

PHỤ LỤC III: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ toàn cầu

 

PHỤ LỤC IV: Kê khai thông tin báo cáo lợi nhuận liên quốc gia

 

lap_phu_luc_giao_dich_lien_ket
Sử dụng thông tin mới nhất về Nghị định 132/2020/NĐ-CP là quan trọng để đảm bảo tuân thủ đúng quy định và luật pháp liên quan

 

Chú ý rằng, việc sử dụng thông tin mới nhất về Nghị định 132/2020/NĐ-CP là quan trọng để đảm bảo tuân thủ đúng quy định và luật pháp liên quan. Việc cập nhật thông tin từ các nguồn chính thống như trang web của Chính phủ, Bộ Tài chính, hoặc các cơ quan pháp luật đảm bảo tính chính xác và cập nhật của thông tin.

 

2. Thời hạn nộp phụ lục giao dịch liên kết 2023

 

Theo quy định tại Điều 18, Khoản 3 của Nghị định 132/2020/NĐ-CP, những người nộp thuế có các giao dịch liên kết nằm trong phạm vi điều chỉnh của Nghị định 132 sẽ phải thực hiện việc kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo các Phụ lục I, Phụ lục II, và Phụ lục III được ban hành cùng với Nghị định này. Thêm vào đó, họ cũng cần nộp cùng Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

Ngoài ra, theo Khoản 2 của Điều 44 trong Luật Quản lý thuế 2019, quy định về thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 như sau: Tối muộn vào ngày cuối cùng của tháng thứ 3 từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế hàng năm; và tối muộn vào ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế hàng năm.

 

Do đó, thời hạn cuối cùng để nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và phụ lục giao dịch liên kết cho trường hợp người nộp thuế có năm tài chính trùng với năm dương lịch là ngày 31/3/2023.

 

lap_phu_luc_giao_dich_lien_ket
Thời hạn nộp phụ lục giao dịch liên kết 2023

 

3. Trường hợp được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 132/2020/NĐ-CP, các trường hợp được miễn kê khai và lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết như sau:

 

Người nộp thuế chỉ giao dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, và áp dụng cùng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp thuế, được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết tại mục III và mục IV Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Tuy nhiên, họ phải kê khai căn cứ miễn trừ tại mục I và mục II Phụ lục I.

 

Người nộp thuế được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trong các trường hợp sau:

 

  • Tổng doanh thu phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị giao dịch liên kết trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng.

 

  • Đã ký kết Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế và nộp Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật. Các giao dịch liên kết không thuộc phạm vi áp dụng Thỏa thuận trước, phải kê khai xác định giá giao dịch theo quy định tại Điều 18 Nghị định này.

 

  • Thực hiện kinh doanh đơn giản, doanh thu dưới 200 tỷ đồng và áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: Phân phối từ 5%, Sản xuất từ 10%, Gia công từ 15%. Nếu theo dõi, hạch toán riêng từng lĩnh vực, áp dụng tỷ suất tương ứng.

 

lap_phu_luc_giao_dich_lien_ket
Người nộp thuế được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trong nhiều trường hợp

 

Vừa rồi, Nexia – An Phát đã cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về phụ lục giao dịch liên kết theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP. Hy vọng bạn đã hiểu hơn những trường hợp được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết để có thể áp dụng vào doanh nghiệp của mình nhé!

 

Kiểm toán Nexia – An Phát

Công ty TNHH Nexia STT – Chi Nhánh An Phát đã được Bộ Tài Chính cấp phép hoạt động trong lĩnh vực kế toán kiểm toán, về mặt pháp lý thì Công ty TNHH Nexia STT – Chi Nhánh An Phát đủ điều kiện hoạt động kế toán, kiểm toán.

 

Công ty TNHH Nexia STT – Chi Nhánh An Phát được đông đảo khách hàng lựa chọn, chuyên cung cấp các dịch vụ:

 

Dịch vụ Kế Toán

Dịch vụ Kiểm Toán

Tư vấn tài chính

Dịch vụ thuế

Dịch vụ đào tạo

Dịch vụ chuyển giá

Và các dịch vụ khác…

 

Với đội ngũ chuyên viên được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận hành nghề và các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi mong muốn đem lại cho khách hàng những dịch vụ với chất lượng cao nhất, hỗ trợ công ty kiểm soát, ngăn ngừa rủi ro sai sót trong hệ thống kế toán, thuế và giúp doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn tồn đọng cần phải xử lý.

VIE ENG KOR JAP CHN »
0936.977.633
Liên hệ