VNG Corporation - Build Technologies and Grow People. For a better life <

Trợ lý kiểm toán 2

Trợ lý kiểm toán 2

01/12/20

Trợ lý kiểm toán 2

Mô tả công việc

 • Công việc kiểm toán
 • Có mặt đúng giờ đã hẹn với trưởng nhóm;
 • Hoàn thành đúng hạn công việc được giao;
 • Trao đổi sai sót trọng yếu với trưởng nhóm khi phát sinh;
 • Học và nắm chắc phương pháp kiểm toán đối với phần hành cho Trợ Lý 2; chuẩn mực liên quan.
 • Quan hệ khách hàng
 • Thiết lập mối quan hệ tốt với khách hàng, không bị khách hàng phàn nàn;
 • Công việc Quản lý
 • Quản lý thời gian;
 • Làm việc theo nhóm với các thành viên khác trong nhóm kiểm toán;
 • Hoàn thành mẫu đơn xin việc.
 • Quy định Công ty
 • Lập mục tiêu, mẫu đánh giá hàng tháng và năm theo thời hạn quy định;
 • Lập Daily Schedule, chấm công đúng thời hạn;
 • Tuân thủ thời gian làm việc tại Công ty, Sáng: 8:00 – 12:00, Chiều: 13:00 – 17:00;
 • Tuân thủ quy định về trang phục của Công ty.

 Phần hành công việc thực hiện bởi trợ lý kiểm toán 2

1. Hỗ trợ PLV của thành viên khác trong nhóm kiểm toán;

2. Bảng cân đối kế toán:

 • Phải thu của khách hàng/ Người mua trả tiền trước [D300];
 • Dự phòng phải thu khó đòi (*);
 • Hàng tồn kho [D500];
 • Phải trả người bán/ Trả trước cho người bán [E200];
 • Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Không bao gồm Thuế TNDN và Thuế nhà thầu) [E300];
 • Doanh thu chưa thực hiện;
 • Vay và nợ thuê tài chính [E100];
 • Tài sản cố định thuê tài chính [D800];
 • Chương trình kiểm toán xác định các vụ kiện tụng, tranh chấp nợ tiềm tàng và các khoản cam kết [H180];

3. Báo cáo kết quả kinh doanh

 • Doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu [G100];
 • Giá vốn hàng bán (trừ chi phí lương) [G200];

4. Kiểm tra nội dung khác:

 • Tìm hiểu chu trình bán hàng, phải thu và thu tiền [A410-A411] => Kiểm tra KSNB [C110];
 • Tìm hiểu chu trình mua hàng, phải trả và trả tiền [A420-A421] => Kiểm tra KSNB [C210];
 • Tìm hiểu chu trình hàng tồn kho, tính giá thành và giá vốn [A430-A431] => Kiểm tra KSNB [C310];

 Yêu cầu ứng viên

 • Có thái độ tốt, ham học hỏi và quyết tâm thành công;
 • Có khả năng thực hiện theo mô tả công việc và phần hành tương ứng;
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.
 • Hoàn thành mẫu đơn xin việc gửi đến hòm mail anphat.ketoan@nexia.vn.

Quyền lợi được hưởng

 • Lương thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc;
 • Được đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng phát triển bản thân;
 • Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;
 • Có cơ hội tham gia đào tạo trở thành Trưởng nhóm kiểm toán;
 • Có đầu đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.
VIE ENG KOR JAP CHN »
0936.977.633
Liên hệ