VNG Corporation - Build Technologies and Grow People. For a better life <

Trợ lý kiểm toán 1

Trợ lý kiểm toán 1

01/12/20

Trợ lý kiểm toán 1

Mô tả công việc

 • Công việc kiểm toán
 • Có mặt đúng giờ đã hẹn với trưởng nhóm;
 • Hoàn thành đúng hạn công việc được giao;
 • Trao đổi sai sót trọng yếu với trưởng nhóm khi phát sinh;
 • Học và nắm chắc phương pháp kiểm toán đối với phần hành cho Trợ Lý 1; chuẩn mực liên quan
 • Quan hệ khách hàng
 • Thiết lập mối quan hệ tốt với khách hàng, không bị khách hàng phàn nàn;
 • Công việc Quản lý
 • Quản lý thời gian;
 • Làm việc theo nhóm với các thành viên khác trong nhóm kiểm toán;
 • Quy định Công ty
 • Lập mục tiêu, mẫu đánh giá hàng tháng và năm theo thời hạn quy định;
 • Lập Daily Schedule, chấm công đúng thời hạn;
 • Tuân thủ thời gian làm việc tại Công ty, Sáng: 8:00 – 12:00, Chiều: 13:00 – 17:00;
 • Tuân thủ quy định về trang phục của Công ty.

 

Phần hành công việc thực hiện bởi trợ lý kiểm toán 1

1. Hỗ trợ PLV của thành viên khác trong nhóm kiểm toán;

2. Bảng cân đối kế toán:

 • Tiền và các khoản tương đương tiền [D100];
 • Phải thu khác [D400];
 • Chi phí trả trước & Tài sản khác [D600];
 • Tài sản cố định/ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang [D700];
 • Chi phí lương & Phải trả người lao động [E400];
 • Chi phí phải trả [E500];
 • Phải trả khác [E600];

3. Báo cáo kết quả kinh doanh

 • Doanh thu/ Chi phí hoạt động tài chính [G500];
 • Thu nhập/ Chi phí khác [G600];
 • Chi phí bán hàng [G300];
 • Chi phí QLDN [G400];

4. Kiểm tra nội dung khác:

 • Tìm hiểu chu trình tiền lương và phải trả người lao động [A440-A441] => Kiểm tra KSNB [C410];
 • Tìm hiểu chu trình tài sản cố định và xây dựng cơ bản [A450-A451] => Kiểm tra KSNB [C510];

 

Yêu cầu ứng viên

 • Có thái độ tốt, ham học hỏi và quyết tâm thành công;
 • Có khả năng thực hiện theo mô tả công việc và phần hành tương ứng;
 • Hoàn thành mẫu đơn xin việc gửi đến hòm mail anphat.ketoan@nexia.vn.

 

Quyền lợi được hưởng

 • Lương thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc;
 • Được đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng phát triển bản thân;
 • Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;
 • Có cơ hội tham gia đào tạo trở thành Trợ lý kiểm toán 2;
 • Có đầu đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.
VIE ENG KOR JAP CHN »
0936.977.633
Liên hệ