VNG Corporation - Build Technologies and Grow People. For a better life <

Tại Sao Lỗ – Góc Nhìn Từ Học || Dịch Vụ Kiểm Toán Uy Tín

Tại Sao Lỗ – Góc Nhìn Từ Học || Dịch Vụ Kiểm Toán Uy Tín

25/11/20

⁉️⁉️💢TẠI SAO LỖ – GÓC NHÌN TỪ HỌC💢⁉️⁉️
✡️✡️Kiểm toán yêu cầu DXG trích lập dự Phòng cho khoản đầu tư của mình vào LDG khi thực hiện việc thoái vốn toàn bộ ra khỏi công ty của mình.
☘☘Đây là giao dịch được thực hiện trong tháng 7 do vậy kiểm toán có cơ sở để ghi nhận một khoản như vậy vào dự Phòng chi phí tài chính. Vậy có thực sự DXG lỗ lớn như vậy cho khoản đầu tư của mình vào công ty liên kết hay không?
☘☘Muốn hiểu được thực sự lãi hay lỗ thì cần phải nhìn sâu vào bản chất của khoản đầu tư này cũng như các hạch toán của DXG theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. LDG được coi là công ty liên kết do vậy được hạch toán hợp nhất theo phương pháp vốn chủ.
🍁🍁Vậy thực chất “giá vốn” của DXG là bao nhiêu? Trên báo cáo kiểm toán cuối 2019 và báo cáo 6 tháng chỉ là khoảng 496 tỷ mà thôi, do vậy bán trên 500 tỷ là lãi chứ? Vậy sao lại ghi nhận thực tế to vậy và giờ khi bán đi lại bị hụt một khoản khủng vậy?
🍁🍁Đó là vì khoản mục lợi nhuận luỹ kế sau khi mua công ty liên kết trên thuyết minh. Khoản mục này được tăng đều hàng năm dựa trên hoạt động kinh doanh của công ty liên kết và đương nhiên được ghi nhận vào kết quả kinh doanh hợp nhất trong mục “phần lãi trong công ty liên kết” trên báo cáo hợp nhất.
🍁🍁Vậy nên thực chất của khoản lỗ này là những thứ đã ăn trước ở báo cáo các năm mà giá trị thực sự lại không đạt được vậy khi thanh lý.
⚡⚡Người khôn nhất phải là TPB, cả 1 cục đầu tư như thế kèm tài sản hình thành từ dự án vậy mà được bảo lãnh cho có 340 tỷ.
⚡⚡Vậy nên đọc báo cáo mà thấy lãi trong công ty liên kết to mà mừng, lúc bán thật lại có quả lỗ to một cục lại sốc.

VIE ENG KOR JAP CHN »
0936.977.633
Liên hệ