VNG Corporation - Build Technologies and Grow People. For a better life <

Mẫu Đơn Xin Thực Tập Tại Công Ty Kiểm Toán

Mẫu Đơn Xin Thực Tập Tại Công Ty Kiểm Toán

24/11/20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập_Tự do_Hạnh phúc
——***——

ĐƠN XIN THỰC TẬP

Kính gửi:   CÔNG TY TNHH NEXIA STT – CHI NHÁNH AN PHÁT

Tôi tên: …………………………………………………………………………………………………

Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………….

CMND số:………………….. Ngày cấp:………………………….. Tại:…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc:……………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………….. Email:………………………………………………………………..

Là sinh viên trường:………………………………. Khoa:…………………………………………………………………

Lớp :…………………………………… Hệ đào tạo:……………………………….

Điểm trung bình học kỳ gần nhất:…………………………………………….

Nay tôi làm đơn này để xin thực tập kiểm toán và nghiên cứu luận văn tốt nghiệp tại đơn vị.

Đề tài xin thực tập:………………………………………………………..

Thời gian thực tập: …………………………………………………………………………….

Nếu được đơn vị tiếp nhận bố trí thực tập, tôi xin cam kết thực hiện các nội dung sau:

  • Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chương trình thực tập theo nhóm kiểm toán do đơn vị sắp xếp;
  • Luôn tuân thủ nội quy, quy chế hoạt động, quy định đối với sinh viên thực tập, bảo mật thông tin, an toàn tài sản của đơn vị;
  • Bồi hoàn các tổn thất, hư hỏng tài sản do bản thân tôi gây ra tại Công ty (nếu có);

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những nội dung đã cam kết

Kính mong Ban lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại Quý Công ty.

Tôi xin chân thành cám ơn!

Thông tin của Công ty đến thực tập:

  • Tên Công ty: CÔNG TY TNHH NEXIA STT – CHI NHÁNH AN PHÁT
  • Địa chỉ: Số 245 Bạch Đằng, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
  • Họ tên người liên lạc: Ms Nguyễn Ngọc Quỳnh, Điện thoại: 0934 662260/ 02253 539 555

 
Hải Phòng, ngày….. tháng ….. năm 202…

Ý KIẾN TIẾP NHẬN CỦA CÔNG TY                                                         Sinh viên

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[button text=”Tải Mẫu” color=”success” style=”shade” size=”larger” radius=”10″ depth=”4″ depth_hover=”5″ link=”https://drive.google.com/file/d/1D9A89eGeYLNxbEo1uGE2l5IH1drXAqvX/view?usp=sharing”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]

VIE ENG KOR JAP CHN »
0936.977.633
Liên hệ