VNG Corporation - Build Technologies and Grow People. For a better life <

DỊCH VỤ KHÁC

DỊCH VỤ KHÁC

07/11/20

• Cung cấp và hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán.
• Cung cấp văn bản pháp quy, thông tin kinh tế – tài chính, sổ sách biểu mẫu, chứng từ.
• Hỗ trợ tuyển dụng kế toán trưởng, nhân viên kế toán.

VIE ENG KOR JAP CHN »