VNG Corporation - Build Technologies and Grow People. For a better life

Đỗ Thị Oanh

Đỗ Thị Oanh

30/12/20

[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”1483″]

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″]

Họ Và Tên: Đỗ Thị Oanh
Chức Vụ: Trưởng phòng kiểm toán báo cáo tài chính
Giới thiệu chung:

Bà Oanh hiện là Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam. Bà là Cử nhân Kinh tế – Đại học Ngân hàng.

Bà Oanh nhận chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ tài chính cấp.

Bà Oanh tham gia vào Công ty từ năm 2014, với hơn 8 năm kinh nghiệm, Bà Oanh hiện là Trưởng phòng kiểm toán báo cáo tài chính của Nexia STT – An Phát trong việc cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng.

 

[/col]

[/row]
[section bg_color=”rgb(249, 249, 249)”]

[blog_posts style=”normal” columns__md=”1″ cat=”69″ posts=”27″ show_date=”false” comments=”false” image_height=”100%”]

[/section]